1
23

ANT003: 5.8GHz螺旋形天线(右旋)

 

规格参数:

 

– 带宽: 5645-5945MHz

– 增益: 11dbi

– 交叉计划抑制: >10 dbi

– 阻抗: 50ohm

– 驻波比:≤1.5

– 极性: 右旋圆极化

– 连接头: SMA

– 配件:可弯曲同轴转接器

– 重量: 10 g

 

 

 

分类: ,

产品描述

 

11dbi 5.8Ghz 螺旋形天线专为最大传输距离而设计,相比全向或平板天线信号传播

更为集中。同时该款 天线在整个5.8Ghz频段中具备较宽幅度和较大增益值。