Mini 5.8GHz 200mW Transmitter (5)
Mini 5.8GHz 200mW Transmitter (2)Mini 5.8GHz 200mW Transmitter (3)Mini 5.8GHz 200mW Transmitter (4)

TX200B: 5.8GHz RaceBand 200mW微型图传发射

 

规格参数:

 

– 供电电压: DC 6-24V

– 功耗:160mA@DC 12V

– 功率:200mW / 23dBm

– 制式:NTSC / PAL格式

– 频道数量: 32CH

– 频率表:

频段A:

CH1_5740MHz,CH2_5760MHz,CH3_5780MHz,CH4_5800MHz,

CH5_5820MHz,CH6_5840MHz,CH7_5860MHz,CH8_5860MHz

频段B:

CH1_5725MHz,CH2_5745MHz,CH3_5765MHz,CH4_5785MHz,

CH5_5805MHz,CH6_5825MHz,CH7_5845MHz,CH8_5865MHz

频段C:

CH1_5705MHz,CH2_5685MHz,CH3_5665MHz,CH4_5645MHz,

CH5_5885MHz,CH6_5905MHz,CH7_5925MHz,CH8_5945MHz

频段D (竞速用Race Band):

CH1_5658MHz,CH2_5695MHz,CH3_5732MHz,CH4_5769MHz,

CH5_5806MHz,CH6_5843MHz,CH7_5880MHz,CH8_5917MHz

 

– 尺寸: 26 x 20 x 7 mm

– 重量: 6 g

– 配件: 5dB 线型天线,DC 电源线,AV线

 

 

产品描述

 

该款超轻,迷你型5.8GHz 200mW图传发射提供了32个常用频道

(包含RaceBand竞速频道),重量只有6g, 可搭载于多种RC模型上,

尤其适用于小微型航模。